Sağlık

Aronia melanocarpa, Cornus mas ve Chaenomeles superba yaprak özlerinin Caco-2 insan kolorektal adenokarsinom hücre dizisi üzerindeki sitotoksik ve DNA’ya hasar veren etkileri

Aronia melanocarpa, Cornus mas ve Chaenomeles superba yaprak özlerinin Caco-2 insan kolorektal adenokarsinom hücre dizisi üzerindeki sitotoksik ve DNA’ya hasar veren etkileri

Aronia melanocarpa, Cornus mas ve Chaenomeles superba yaprak özlerinin Caco-2 insan kolorektal adenokarsinom hücre dizisi üzerindeki sitotoksik ve DNA’ya hasar veren etkileri

Aronia melanocarpa, Cornus mas ve Chaenomeles superba yaprak özleri fazla miktarda, başta anti-kanser özellikler dahil sağlığa birçok yararı olan polifenoller olmak üzere biyoaktif bileşenler içerir. Burada, Aronia melanocarpa, Cornus mas ve Chaenomeles superba yaprak özlerinin Caco-2 insan kolorektal adenokarsinom hücre dizisi üzerindeki biyolojik etkilerini inceledik. Özlerin antiproliferatif etkenleri MTT testi ile ölçüldü. En sitotoksik öz Cornus mas’tan gelmişti (IC50 = 0.60%). Özler Caco-2 hücrelerinde kısmi ayrılma, nekrotik hücreler, kromatin yoğunlaşması, sitoplazmik kofullaşma, hücre çekirdeği erimesi ve çekirdeğin parçalanması dahil morfolojik değişikliklere neden olmuştur. Caco-2 hücrelerinin yaprak özlerine maruz kaldıktan sonra uğradığı DNA hasarı alkali komet testiyle ölçülmüştür. Özler, yoğunluğa bağlı olarak DNA hasarını yükseltmiştir. Ancak, düşük sitotoksik ve genotoksik olmayan (IC0) yoğunluklarda, hidrojen peroksite maruz bırakıldıktan sonra özler Caco-2 hücrelerini onarmıştır. Sonuç olarak, Aronia melanocarpa, Cornus mas ve Chaenomeles superba yaprak özleri kanser karşıtı etkenler gösterebilirler. Ancak, yaşayan organizmalarda deneylerin dahil olduğu daha gelişmiş ve geniş bir yelpazedeki tekniklerin uygulanmasıyla, özlerin bu etkenlerinin daha fazla araştırılması gerekmektedir.

Makalenin orijinal adı: Cytotoxic and DNA-Damaging Effects of Aronia melanocarpa, Cornus mas, and Chaenomeles superba Leaf Extracts on the Human Colon Adenocarcinoma Cell Line Caco-2

Dergi: MDPI Journals

Yazarlar: Magdalena Efenberger-Szmechtyk, Adriana Nowak, Agnieszka Nowak

 

Tarih: Ekim 2020

 

Çeviren: Burak Altıngöz