Sağlık, Blog

ARONYA MEYVESİ VE BİLİŞSEL ZAYIFLAMA

ARONYA MEYVESİ VE BİLİŞSEL ZAYIFLAMA

ARONYA MEYVESİ VE BİLİŞSEL ZAYIFLAMA

Bilişsel zayıflama, fazla kilo, tansiyon ve diyet içeriği gibi yaşam biçimiyle ilgili faktörlerle bağlantılıdır. Çalışmalar, diyetsel antosiyaninlerin yetişkinlerin ve çocukların bilişsel kavrama ve zihinsel gelişim düzeyleri üzerinde yararlı etkileri olduğunu göstermiştir. Ancak, antosiyanin açısından zengin olan Aronia melanocarpa özünün bu açıdan etkisi tam olarak bilinmemektedir.  Bundan dolayı, bu çalışmanın hedeflediği uzun dönem aronya ekstre desteğinin sağlıklı, orta yaşlı ve fazla kilosu olan yetişkinlerin bilişsel performansı, ruh hali ve damar fonksiyonları üzerindeki etkisini belirlemektir. Rastgellenmiş, çift-kör plasebo kontrollü paralel bir çalışmada, 101 katılımcı 24 hafta boyuncu 90 mg ekstre, 150 mg ekstre ya da plasebo tükettiler. Yivli delikli tahta testi, sayı üstünü çizme testi ve Stroop testi psikomotor hızı, dikkat ve bilişsel esneklik ölçütü olarak uygulanmıştır. Ruh hali görsel analog skala ile değerlendirilmiş, serum beyin kaynaklı nörotrofik faktör belirlenmiş ve damar fonksiyonu karotid ultrason ile tansiyon ölçümleriyle hesaplanmıştır. Plaseboya kıyasla ekstre psikomotor hızını daha fazla arttırmıştır (90 mg ekstre: değişim = -3,37; p = 0.009). Ayrıca, plaseboyla kıyas olmadan, 90 mg ekstreye kıyasla 150 mg ekstre brakiyal diyastolik tansiyonu düşürmüştür (değişim = 2.44; p = 0.011). Dikkat, bilişsel esneklik, beyin kaynaklı nörotrofik faktör ve diğer damar parametreleri etkilenmemiştir. Sonuç olarak aronya ekstre desteği, bilişsel gerileme riskinde olan bireylerin bilişsel performansı ve tansiyonu üzerinde yararlı etkiler göstermiştir.

Makalenin gerçek adı:   The Effect of Long-Term Aronia melanocarpa Extract Supplementation on Cognitive Performance, Mood, and Vascular Function: A Randomized Controlled Trial in Healthy, Middle-Aged Individuals

Dergi adı: MDPI Journals

Yazarlar: Sanne Ahles, Yala R. Stevens, Peter J. Joris, David Vauzour, Jos Adam,

Eric de Groot ve Jogchum Plat

Tarih: Ağustos 2020

Çeviren: Burak Altıngöz