Sağlık

ARONYA MEYVESİNİN MEME KANSERİNE ETKİSİ

ARONYA MEYVESİNİN MEME KANSERİNE ETKİSİ

Meme kanseri olan hastalardan alınan plazmalarda oksitleşme stresini belirten çeşitli biyo göstergelerin yanında, başka biyo göstergeler de (lipid hidroperoksitlerin düzeyi, eşlenik dienler, tiyobarbiturik aside tepki veren maddeler) bulunmuştur. Çalışmamızın amacı düşük molekül kütleli tiyollerin (fizyolojik serbest radikal temizleyiciler) miktarını belirleyip Aronia Melanocarpadan alınan esansın invazif meme kanseri olan hastalardan, iyi huylu meme hastası olan hastalardan ve sağlıklı gönüllülerden alınan plazmalardaki tiyol miktarı üzerindeki etkisini incelemektir. Kontrol grubundaki plazmaya kıyasla hastaların plazmasındaki homosistein miktarının daha fazla olduğunu gözlemledik; ancak toplam glütasyon, sistein, sisteinglisin düzeyi ile azaltılmış ve oksitlenmiş formlarda tiyol miktarı değişmişti (örneğin hastalarda glütasyon ve sistein düşüşü toplam değerler içerisinde %50’ye ulaşmıştır). Ayrıca, Aronia Melanocarpadan alınan özle (50 μg/mL, 5 dak., 37 ˚C), invazif meme kanserine ve iyi huylu meme hastalıklarına sahip hastalardan alınan plazmalardaki tiyol miktarının önemli ölçüde düştüğünü gördük. Bu çalışmadaki veri ele alındığında, Aronia Melanocarpa özünün meme kanseri hastalarından alınan plazmadaki tiyol metabolizması ve tiyol seviyeleri üzerinde etkisi olduğunu düşünüyoruz.

Yazarlar: Beata Olas, Magdalena Kedzierska, Barbara Wachowicz, Anna Stochmal, Wieslaw Oleszek, Arkaidusz Jeziorski, Janusz Piekarski, Rafal Glowacki

Dergi: Central European Journal of Biology

Yayınlanma Tarihi: Mayıs 2009

Çeviren: Burak Altıngöz

Bir yanıt yazın